Kvietimai

19

2019 04

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: KOMPLEKSINĖS PARAMOS TEIKIMAS SVV ĮMONĖMS, ĮDARBINANČIOMS SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENIS

2019 m. balandžio 19 d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą Nr. 15 teikti bendruomenės inicijuotos plėtros projektinius pasiūlymus pagal...
Skaityti daugiau

5

2018 10

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus: socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas

Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų...
Skaityti daugiau

3

2018 07

2018-07-03

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

5

2018 05

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS: „KOMPLEKSINĖS PARAMOS TEIKIMAS SVV ĮMONĖMS, ĮDARBINANČIOMS SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENIS“.

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia pakartotinį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto...
Skaityti daugiau

5

2018 05

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS: „NEFORMALIOJO PROFESINIO UGDYMO IR INTEGRAVIMO Į DARBO RINKĄ PASLAUGŲ TEIKIMAS NEAKTYVIEMS DARBO RINKOJE ASMENIMS, SIEKIANT PARENGTI PAKLAUSIŲ PROFESIJŲ SPECIALISTUS IR SUDARYTI PRIELAIDAS DARBO VIETŲ KŪRIMUI“

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia pakartotinį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto...
Skaityti daugiau

9

2018 04

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS: SVV KŪRIMOSI TIKSLINĖJE TERITORIJOJE SKATINIMAS SUTEIKIANT MOKYMUS, KONSULTACIJAS IR PARAMĄ VERSLO PRADŽIAI

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

9

2018 04

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: „BENDRADARBYSTĖS CENTRO PRADEDANTIEMS VERSLĄ – FIZINĖS ERDVĖS SU INKUBAVIMO PASLAUGOMIS ĮKŪRIMAS IR PALAIKYMAS“

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

14

2018 03

Kviečiame teikti paraiškas pagal 2.3.2. veiksmą „Socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas“.

D Ė M E S I O! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą Nr.8 teikti vietos...
Skaityti daugiau

29

2017 12

Kvietimas Nr. 7 teikti projektinius pasiūlymus : „Neformaliojo profesinio ugdymo ir integravimo į darbo rinką paslaugų teikimas neaktyviems darbo rinkoje asmenims, siekiant parengti paklausių profesijų specialistus ir sudaryti prielaidas darbo vietų kūrimui“.

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

27

2017 10

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus: „Prevencinių veiklų socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams organizavimas“.

Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų...
Skaityti daugiau

8

2017 09

Kvietimas teikti pasiūlymus: SVV kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

19

2017 07

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus: Savanoriškos pagalbos organizavimas, teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems jų namuose ir atokvėpio paslaugas asmenims, prižiūrintiems šeimos narius su negalia

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

20

2017 06

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus: „Bendradarbystės centro pradedantiems verslą – fizinės erdvės su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas“

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

11

2017 05

Kvietimas Nr. 2 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus: „Savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims“.

Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų...
Skaityti daugiau

3

2017 04

Kvietimas Nr.1. teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų...
Skaityti daugiau