Apie mus

Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės narių sąrašas

 

Eil. Nr. Organizacijos pavadinimas Organizacijos deleguotas atstovas dalyvauti visuotiniame narių susirinkime
1. Klaipėdos miesto savivaldybė  Jurgita Činauskaitė-Cetiner 
2. Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ Indrė Butvilė
3. Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

Arnoldas Pečiulis

4. Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga Reda Rimšaitė-Kovalenko
5. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas Andrejus Semionovas
6. Klaipėdos neįgaliųjų draugija Vladas Alsys
7. VšĮ „Verslo skatinimo sistemos“ Margarita Baranauskienė
8. VšĮ „Socialinių paslaugų informacijos centras“ Evelina Gulijeva
9. Asociacija „Klaipėdos regiono moterų informacijos centras“ Diana Stankaitienė
10. Nevyriausybinių organizacijų asociacija „Klaipėdos piliečiai“ Renolda Senavaitienė
11. VšĮ „Ori senatvė“ Vida Ričkienė
12. Asociacija Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančių ligonių draugija Neringa Venckienė

 


 

Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės valdybos narių sąrašas

 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Delegavusi organizacija Pareigos valdyboje
1. Indrė Butvilė Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ Valdybos pirmininkė
2. Andrejus Semionovas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas Valdybos pirmininko pavaduotojas
3. Algirdas Grublys Klaipėdos miesto savivaldybė Narys
4. Ričardas Zulcas Klaipėdos miesto savivaldybė Narys
5. Audronė Liesytė Klaipėdos miesto savivaldybė Narė
6. Indrė Razbadauskaitė-Venskė Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ Narys
7. Arnoldas Pečiulis Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ Narys
8. Reda Rimšaitė-Kovalenko Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga Narė
9. Vladas Alsys Klaipėdos neįgaliųjų draugija Narys

 


 

Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės darbuotojų sąrašas

 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktiniai duomenys
1. Reda Rimšaitė-Kovalenko Direktorė – projekto vadovė Mob. 8-699-63746
2. Indrė Butenienė Vyr. projekto konsultantė info@klaipedosvvg.lt, mob. 8-686-34079
3. Vilija Malakauskienė Projekto konsultantė info@klaipedosvvg.lt, tel. 8-46-455263, mob. 8 (615) 96032