Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Asociacijos „Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė“ vykdyti  viešieji pirkimai 2017-2018 m.
Eil. Nr. Pirkinio pavadinimas Pirkimo objektas Pirkimo būdas, jo pasirinkimo priežastis Pirkimo sutarties kaina, EUR Laimėjęs dalyvis, jo pasirinkimo priežastis Sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus Sutarties sudarymo data
               
33. Projektinių paraiškų vertinimo ekspertų paslaugų įsigijimas Paslauga Pasirinktas vadovaujantis Klaipėdos m. IIT VVG viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 26 p. Vienos paraiškos vertinimo įkainis – 100 EUR Inga Kulikauskė   2018-02-28
34. Projektinių paraiškų vertinimo ekspertų paslaugų įsigijimas Paslauga Pasirinktas vadovaujantis Klaipėdos m. IIT VVG viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 26 p. Vienos paraiškos vertinimo įkainis – 100 EUR Reda Mikalauskaitė   2018-02-28
35. Draudimo paslaugų įsigijimas Paslauga Pasirinktas vadovaujantis Klaipėdos m. IIT VVG viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 26 p. 87 EUR ADB Gjensidige   Netaikoma. Sudaryta žodinė sutartis.
36. Projektinių paraiškų vertinimo ekspertų paslaugų įsigijimas Paslauga Pasirinktas vadovaujantis Klaipėdos m. IIT VVG viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 26 p. Vienos paraiškos vertinimo įkainis – 100 EUR Inga Kulikauskė   2018-04-12
37. Projektinių paraiškų vertinimo ekspertų paslaugų įsigijimas Paslauga Pasirinktas vadovaujantis Klaipėdos m. IIT VVG viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 26 p. Vienos paraiškos vertinimo įkainis – 100 EUR Kristina Pocienė   2018-04-12
38. Projektinių paraiškų vertinimo ekspertų paslaugų įsigijimas Paslauga Pasirinktas vadovaujantis Klaipėdos m. IIT VVG viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 26 p. Vienos paraiškos vertinimo įkainis – 100 EUR Reda Mikalauskaitė   2018-05-24
39. Projektinių paraiškų vertinimo ekspertų paslaugų įsigijimas Paslauga Pasirinktas vadovaujantis Klaipėdos m. IIT VVG viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 26 p. Vienos paraiškos vertinimo įkainis – 100 EUR Valentina Burkšienė   2018-05-24
40. Projektinių paraiškų vertinimo ekspertų paslaugų įsigijimas Paslauga Pasirinktas vadovaujantis Klaipėdos m. IIT VVG viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 26 p. Vienos paraiškos vertinimo įkainis – 100 EUR Valentina Burkšienė   2018-05-24
41. Projektinių paraiškų vertinimo ekspertų paslaugų įsigijimas Paslauga Pasirinktas vadovaujantis Klaipėdos m. IIT VVG viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 26 p. Vienos paraiškos vertinimo įkainis – 100 EUR

 

Reda Švelniutė   2018-06-07
42. Mokymų projektų vykdytojams dalyvių maitinimo paslaugų kavos pertraukų metu įsigijimas Paslauga Pasirinktas vadovaujantis Klaipėdos m. IIT VVG viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 26 p. 18,50 EUR V. Marcinkėnienės komercinė firma   Netaikoma. Sudaryta žodinė sutartis.
43. Projektinių paraiškų vertinimo ekspertų paslaugų įsigijimas Paslauga Pasirinktas vadovaujantis Klaipėdos m. IIT VVG viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 26 p. Vienos paraiškos vertinimo įkainis – 100 EUR

 

Aistė Andruškevičiūtė   2018-09-04
44. Projektinių paraiškų vertinimo ekspertų paslaugų įsigijimas Paslauga Pasirinktas vadovaujantis Klaipėdos m. IIT VVG viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 26 p. Vienos paraiškos vertinimo įkainis – 100 EUR

 

Agnė Kovalenkaitė   2018-09-04