Archives:
2019 m. liepos 11 d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą Nr. 18 teikti bendruomenės inicijuotos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.1. veiksmą „Neformaliojo profesinio ugdymo ir integravimo į darbo rinką paslaugų teikimas neaktyviems darbo rinkoje asmenims, siekiant parengti paklausių profesijų specialistus ir sudaryti prielaidas darbo vietų kūrimui“....
2019 m. birželio 6  d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą Nr. 17 teikti bendruomenės inicijuotos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.1.3 veiksmą „Miesto ir kaimo sąveika, skatinant inovacijų plėtrą ir ekonominę sanglaudą (bendradarbiaujant su besiribojančių vietovių vietos veiklos grupėmis)“. Kvietimo tekstas čia:  Kvietimas Kvietimui aktualūs dokumentai:...
2019 m. balandžio 30 d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą Nr. 16 teikti bendruomenės inicijuotos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2.3.3 veiksmą „Informacijos sklaidos ir tarpininkavimo gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims paslaugų plėtojimas“. Kvietimo tekstas čia:  Kvietimas Kvietimui aktualūs dokumentai: Klaipėdos miesto...
2019 m. balandžio 19 d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą Nr. 15 teikti bendruomenės inicijuotos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.2 veiksmą „Kompleksinės paramos teikimas SVV įmonėms, įdarbinančioms socialinės rizikos asmenis.  Kvietimo tekstas čia:  Kvietimas Kvietimui aktualūs dokumentai: Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės...
Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2.3.2. veiksmą. Socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas. Kvietimo tekstas čia: 2018 m. spalio 5 d. kvietimas teikti bendruomenių vietos...
Read More
DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2.1.1. veiksmą „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas tikslinėje teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai per profesinį orientavimą, savanorystę ir sociokultūrines veiklas“. Kvietimo...
Read More
DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia pakartotinį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.2. veiksmą  „Kompleksinės paramos teikimas SVV įmonėms, įdarbinančioms socialinės rizikos asmenis“. Kvietimo tekstas čia: 2018 m. gegužės 4 d. kvietimas teikti bendruomenių vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr.12.  Kvietimui...
Read More
DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia pakartotinį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.2.1. veiksmą „„Neformaliojo profesinio ugdymo ir integravimo į darbo rinką paslaugų teikimas neaktyviems darbo rinkoje asmenims, siekiant parengti paklausių profesijų specialistus ir sudaryti prielaidas darbo vietų...
Read More
DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.1.2. veiksmą. SVV kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai (prioritetą teikiant verslams, pradedantiems veiklą teritorijose, atnaujinamose įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo...
Read More
DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.1.1. veiksmą „Bendradarbystės centro pradedantiems verslą – fizinės erdvės su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas“   Kvietimo tekstas čia: 2018 m. balandžio mėn. 9 d. kvietimas...
Read More