Apie mus

Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės įstatai

Narystės asociacijoje Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos  vietos veiklos grupėje taisyklės

 Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės narių sąrašas

Eil. Nr. Organizacijos pavadinimas Organizacijos deleguotas atstovas dalyvauti visuotiniame narių susirinkime
1. Klaipėdos miesto savivaldybė Aistė Valadkienė 
2. Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ Elijus Vainauskas
3. Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ Laurynas Gečius
4. Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga Reda Rimšaitė-Kovalenko
5. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas Vilija Jonušaitytė-Brosse
6. Klaipėdos neįgaliųjų draugija Vladas Alsys
7. VšĮ „Socialinių paslaugų informacijos centras“ Evelina Gulijeva
8 Nevyriausybinių organizacijų asociacija „Klaipėdos piliečiai“ Renolda Senavaitienė
9. Asociacija Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančių ligonių draugija Neringa Venckienė
10. Klaipėdos bendruomenių asociacija Renaldas Kulikauskas

 


  

Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės valdybos narių sąrašas

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Delegavusi organizacija Pareigos valdyboje
1. Deividas Petrolevičius Klaipėdos miesto savivaldybė Valdybos pirmininkas
2. Vilija Jonušaitytė-Brosse Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas Narė
3. Aistė Valadkienė Klaipėdos miesto savivaldybė Narė
4. Elijus Vainauskas Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ Narys
5. Audronė Liesytė Klaipėdos miesto savivaldybė Narė
6. Mindaugas Gudelis Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ Narys
7. Laurynas Gečius Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ Narys
8. Reda Rimšaitė-Kovalenko Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga Narė
9. Vladas Alsys Klaipėdos neįgaliųjų draugija Narys

 


 

Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės darbuotojų sąrašas

 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktiniai duomenys
1. Reda Rimšaitė-Kovalenko Direktorė – projekto vadovė Mob. 8-699-63746
2. Indrė Butenienė Vyr. projekto konsultantė info@klaipedosvvg.lt, mob. 8-686-34079
 3.  Snieguolė Kačerauskaitė  Projekto konsultantė  info@klaipedosvvg.lt, mob. 8-618-82199