2017-10-19
  1. 2017-10-19 Valdybos posėdžio protokolas Nr.
  2. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų, pateiktų paskelbus 4 kvietimą pagal vietos plėtros strategijos veiksmą 2.2. „Savanoriškos pagalbos organizavimas, teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems jų namuose ir atokvėpio paslaugas asmenims, prižiūrintiems šeimos narius su negalia“ vertinimo ataskaita 4 kv_Vertinimo ataskaita_20171019 
  3. IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI BENDRUOMENĖS INICIJUOTŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr.4
  4. IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI BENDRUOMENĖS INICIJUOTŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ REZERVINIS SĄRAŠAS Nr.4