Valdyba

Asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės valdybos narių sąrašas

 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Delegavusi organizacija Pareigos valdyboje
1. Deividas Petrolevičius Klaipėdos miesto savivaldybė Valdybos pirmininkas
2. Vilija Jonušaitytė-Brosse Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas Narė
3. Aistė Valadkienė Klaipėdos miesto savivaldybė Narė
4. Elijus Vainauskas Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ Narys
5. Audronė Liesytė Klaipėdos miesto savivaldybė Narė
6. Mindaugas Gudelis Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ Narys
7. Laurynas Gečius Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ Narys
8. Reda Rimšaitė-Kovalenko Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga Narė
9. Vladas Alsys Klaipėdos neįgaliųjų draugija Narys