Archives:
Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė įgyvendina ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 11-001-T-0005 „Klaipėdos miesto 2023-2029 metų plėtros strategijos parengimas“. Projekto tikslas – bendradarbiaujant su Klaipėdos mieste veikiančiomis viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis parengti Klaipėdos miesto 2023-2029 metų plėtros strategiją. Projektui įgyvendinti skirta 9847,15 Eur suma, iš jos 8370,04 Eur...
Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (toliau – Klaipėdos m. IIT VVG) 2017 m. spalio 27 d. paskelbė kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 2.1.2. veiksmą „Prevencinių veiklų socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams organizavimas“. Daugiau informacijos apie...
2017 m. balandžio 04 d. / Laikas: 10:30 – 14:00 Atsakinga institucija Vidaus reikalų ministerija   Vidaus reikalų ministerija organizuoja mokymus Klaipėdos miesto integruotos investicijų teritorijos vietos veiklos grupės, Rietavo, Mažeikių, Pagėgių, Asociacijos Šilutės miestų vietos veiklos grupių atstovams ir potencialiems projektų, finansuotinų pagal  2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas...