Informuojame apie nutrauktą kvietimą

Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja, kad vadovaudamasi Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašo 35 punktu, VVG valdyba 2018 m. rugpjūčio 6 d. vykusiame posėdyje (protokolo Nr. 31) nusprendė nutraukti kvietimą teikti paraiškas pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.1.2. veiksmą “SVV kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai (prioritetą teikiant verslams, pradedantiems veiklą teritorijose, atnaujinamose įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programą)“, paskelbtą 2018 m. balandžio 9 d. Priežastys, kurios lėmė kvietimo nutraukimą – administracinio vertinimo metu nebuvo pilnai užtikrintas procedūrų skaidrumas ir lygios konkuravimo sąlygos. VVG papildomai informuoja, kad aukščiau paminėtas kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus bus  skelbiamas  iš naujo ir maloniai kviečia pareiškėjus sekti informaciją apie skelbiamus kvietimus interneto svetainėje www.klaipedosvvg.lt.