Dalyvaukite bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektuose!

2016 m. vasarį Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (toliau – Klaipėdos m. IIT VVG) patvirtinto Klaipėdos m.  IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją. Strategijai įgyvendinti gauta daugiau kaip 2 mln. Eur finansinė parama iš ES struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto.

Įgyvendinant minėtą strategiją jau yra vykdomi 9 bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, 1 projektas yra vertinamas ESFA,  2 projektai yra peržiūrimi Vidaus reikalų ministerijoje ir, neilgai trukus, galės pateikti paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai, 1 projektas yra vertinamas Klaipėdos m. IIT VVG, dar trims projektams yra paskelbti kvietimai ir laukiama paraiškų.

Klaipėdos miesto tikslinės ir susietos teritorijos gyventojai jau gali naudotis vykdomų projektų teikiamomis paslaugomis.

Gyventojai, norintys dalyvauti neformalių mokymų programose, įgyti verslumo įgūdžių, gauti paslaugų ir priemonių paketą verslo pradžiai, gali kreiptis į paramos verslo pradžiai ir neformalių mokymų srities projektus vykdančius subjektus:

  1. Asociacija „Mano miestas Klaipėda“, vykdo projektą „Sėkmingas verslo startas, el. p. info@mmk.lt , tel. 8 698 20030, https://www.facebook.com/sekmingoverslostartas/
  2. VšĮ „Kurianti partnerystė, vykdo projektą „Sukurk ir įgyvendink: Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“, tel. (8-630) 02009, el. p. kuriame@kuriantipartneryste.lt, https://www.facebook.com/kurybiskoverslouostas/
  3. VšĮ „Kūrybos gelmės“, vykdo projektą „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“, el. p. solopro7@gmail.com , tel. +37046411264, https://www.facebook.com/Gluosnių-kūrybinės-dirbtuvės-2364311453619838/
  4. UAB „Ledelis“, vykdo projektą „Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“, p. info@qtime.lt , tel. +370 (677) 63307, +370 (46) 228227, https://www.facebook.com/qtimespace/

Gyventojai, norintys dalyvauti savanoriškoje veikloje, gauti socialines paslaugas sau ar artimiesiems, gali kreiptis į socialinių paslaugų, savanorystės, socialinės integracijos srities projektus vykdančius subjektus:

  1. Asociacija „Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija“, vykdo projektą „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems  neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“,  paštas: klaipedosnd@gmail.com, tel. +370 46 493494, https://www.facebook.com/profile.php?id=100008393381112
  2. VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras, vykdo projektą „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra teikimas krizę išgyvenantiems onkologiniams ligoniams ir artimiesiems“, el. paštas: onkocentras@gmail.com, tel. 8 (46) 433010;  +370  68478129, https://www.facebook.com/onkocentras/
  3. VšĮ „Ori senatvė“, vykdo projektą „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems tikslinėje teritorijoje“, el. p.: vida@slauganamie.lt, tel. +370 606 92164, https://www.facebook.com/slauganamie/
  4.   VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“, vykdo projektą „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“,  el.p. info@seimosmed.lt, tel. +370 46 493 370, https://www.facebook.com/VsiPaliatyviosPagalbosIrSeimosSveikatosCentras/
  5.   VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras, vykdo projektą „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“, tel. +37062199530, el.p. dainius.silingas@gmail.com