Dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo papildymo

Informuojame, kad 2018 m. kovo 29 d. priimtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-246, kuriuo pakeistas ministro įsakymo 2017-08-16 nr.IV-582 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“, kuriuo  įtraukė į Klaipėdos IIT VVG siūlomų finansuoti projektų sąrašą dar du  projektinius pasiūlymus: VšĮ „Kurianti partnerystė“ projektinį pasiūlymą  „Sukurk ir įgyvendink: Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ ir asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ projektinį pasiūlymą „Sėkmingo verslo startas“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3a839f0ef9f11e78212d364ed0f34b8

 

Pastaba: Pareiškėjai, teikiantys paraiškas ESFA, privalu vadovautis atnaujintu aprašu.