Dėmesio teikiantiems projektinius pasiūlymus, kurių pateikimo terminas 2018 m. gegužės 16 d.

Informuojame, kad pageidaujantys pateikti projektinius pasiūlymus Klaipėdos miesto IIT  vietos veiklos grupei, laikotarpiu 2018 m. gegužės 14-18 d.,

kviečiami juos pristatyti adresu:  Liepų g. 11, Klaipėda; 202 kab. (Klaipėdos m. savivaldybė).

Atvykus paskambinti vyresniajai projekto konsultantei Indrei Butenienei  tel. 8-686-34079. 

Jei kils klausimų, susijusių su projektinių pasiūlymų rengimu, prašome kreiptis į Indrę Butenienę,   tel. 8-686-34079.