Informacija apie paskelbtą kvietimą Nr. 19

2019 m. liepos 11 d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą teikti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektines paraiškas pagal Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 1.1.2 veiksmą  „SVV kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai (prioritetą teikiant verslams, pradedantiems veiklą teritorijose, atnaujinamose įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programą)“.

Kvietimo tekstas čia: Kvietimas

Kvietimui aktualūs dokumentai: