Informacija apie paskelbtą kvietimą Nr. 20

2019 m. rugpjūčio 1  d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą Nr. 20 teikti bendruomenės inicijuotos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2.1.2 veiksmą „Prevencinių veiklų socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams organizavimas“.

Kvietimo tekstas čia: Kvietimas

Kvietimui aktualūs dokumentai: