Keičiamas aprašas

SVARBU!!! 
Gauta informacija iš Vidaus reikalų ministerijos apie keičiamą priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas. Nuoroda į keičiamą teisės aktą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1263446 
Keitimai aktualūs visiems pareiškėjams – tiek esamiems, tiek būsimiems.
Prašome peržiūrėti siūlomus pakeitimus ir, jei turite pastabų ar pasiūlymų, atsiųsti juos el. paštu: indre.buteniene@klaipeda.lt iki 2017 m. lapkričio 9 d. 
Jei bus gauta pastabų ar pasiūlymų, 2017 m. lapkričio 13 d. pateiksime VRM bendrą raštą nuo VVG.