Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti bus skirtos papildomos lėšos

Šią savaitę Klaipėdos m. IIT VVG pasiekė geros naujienos iš Vilniaus – Vidaus reikalų ministerija informavo, kad yra keičiamas priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, priemonei skiriant papildomai 1,7 mln. eurų ES lėšų, rezerviniams vietos plėtros projektams, skirtiems kovai su COVID-19 pandemijos pasekmėmis, finansuoti. Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos rezerviniam sąrašui,  skirtam COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimui, planuojama skirti apie 500 tūkst. Eur. Šiuo metu Klaipėdos m. IIT VVG apklausia sąraše esančių projektų pareiškėjus dėl galimybės vykdyti projektus. Surinkus šią informaciją, Klaipėdos m. IIT VVG visuotinio narių susirinkimo posėdyje bus keičiama Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2020 m. vietos plėtros strategija, papildant ją skiriamomis lėšomis ir rodikliais. Su parengtu strategijos pakeitimo projektu (lyginamuoju variantu) klaipėdiečiai gali susipažinti paspaudę šią nuorodą: Keičiama vietos plėtros strategija