Parengta Klaipėdos m. IIT VVG vietos plėtros strategijos ataskaita už 2020 m.

2015 metais Klaipėdos m. IIT VVG, bendradarbiaudama su vietos bendruomene, parengė Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją. Strategijai pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Klaipėdos regiono taryba. Sudalyvavus Vidaus reikalų ministerijos atrankoje, strategijai įgyvendinti buvo skirta 1.493200,00 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų. 513600,00 Eur prie strategijos įgyvendinimo prisidėjo Klaipėdos miesto savivaldybė.

Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją (toliau –  Strategija) sudaro du tikslai: 1) Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime; 2) Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą. Svarbiausi rodikliai, kurių siekiama strategija – gyventojų skaičiaus augimas tikslinėje teritorijoje, augantis besikuriančių verslų skaičius, populiarėjanti savanorystė. Strategijoje numatyta 12 veiksmų, nukreiptų į svarbiausių tikslų pasiekimą. Strategijos įgyvendinimo mechanizmas yra nukreiptas į bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą – t. y., Strategijos veiksmus per projektus turi įgyvendinti bendruomenės, nevyriausybinės ir verslo organizacijos.

Strategijos veiklos įgyvendinamos Klaipėdos miesto tikslinėje ir susietoje teritorijose, kurios yra apibrėžtos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.  

Tikslinė teritorija sudaro 512 ha ir yra išsidėsčiusi tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. Donelaičio g., Vytauto g., Bokštų g., Naujojo Sodo g., S. Šimkaus g., Danės g., Tiltų g., Daržų g., Pilies g., Galinio Pylimo g., Taikos pr., Dubysos g., Minijos g. iki Naikupės g.

Susieta teritorija sudaro 60 ha, jos dalys yra skirtingose miesto dalyse: viena dalis apima Klaipėdos senamiestį, o kita dalis yra Klaipėdos miesto šiaurėje – tai Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno teritorija prie Savanorių prospekto.

Siekdama įgyvendinti Strategijoje užsibrėžtus tikslus, Klaipėdos m. IIT VVG 2017-2019 m. intensyviai vykdė administravimo veiklas – skelbė kvietimus teikti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinius pasiūlymus, vykdė pareiškėjų mokymus ir teikė konsultacijas. 2019 m. Klaipėdos m. IIT VVG valdyba, sudaryta iš savivaldos, NVO ir verslo atstovų, užbaigė atrankos procedūras ir atrinko visus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) projektus, jų iš viso yra 17.

2020 m. pabaigoje buvo sėkmingai vykdoma 16 BIVP projektų, iš jų 7 verslo ir 9 socialinių paslaugų srities. Į projektų veiklas buvo įtraukti 1206 dalyviai (rengiant strategiją, planuota, kad veiklose dalyvaus 1255 dalyviai, tačiau projektų vykdytojai yra suplanavę iki 2023 m. į savo veiklas pritraukti 2508 tikslinės teritorijos gyventojus).

Klaipėdos senamiestyje, Senojo turgaus pašonėje, Turgaus a. 12-13, vykdant projektą „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008), 2019 m. duris atvėrė verslo skatinimo erdvė „Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“. Šį projektą vykdo VšĮ „Kurianti partnerystė“. Siekiama skatinti tikslinės teritorijos (Klaipėdos senamiestis ir centrinė dalis) bendruomenių narius pradėti verslą – tuo įkurtos kūrybinės dirbtuvės, kuriose jauno verslo subjektams suteiktos sąlygos kurti ir plėsti kūrybinius verslus. Kūrybinės dirbtuvės veikia kaip jauno verslo subjektų inkubatorius – pradėjusieji verslą saugioje aplinkoje gali eksperimentuoti su tikrais užsakymais, klientais, tiekėjais, t. y. mokytis vykdyti verslą realiomis rinkos sąlygomis, talkinant konsultantams ir mentoriams.

Kito sėkmingo projekto veiklos taip pat vyksta Klaipėdos senamiestyje. Tai – „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009), kurio vykdytoja VšĮ „Kūrybos gelmės“. Šio projekto esmė – neformalaus ugdymo paslaugos ekonomiškai neaktyviems asmenims. Įrengtos studijos su neformalaus ugdymo teoriniams ir praktiniams mokymams reikalinga technine įranga. Organizuojami neformalaus ugdymo mokymai, vieši renginiai bendruomenei.  

Jau baigiamas įgyvendinti asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ įgyvendinamas projektas „Sėkmingo verslo startas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0006) veiklos sudomino norinčius pradėti verslą žmones. Šio projekto esmė – organizuoti mokymus norintiems pradėti verslą, vykdyti geriausių verslo planų konkursus bei suteikti verslo paramos paketus konkursų laimėtojams. Projektą vykdo mieste gerai žinoma asociacija „Mano miestas Klaipėda“. Projekto metu surengti dveji informaciniai mokymai ir atrankos. Mokymų metu apmokyti ir konsultuoti  39 asmenys.  Organizuoti 2 verslo planų konkursai, kuriuose dalyvavo 39 dalyviai.  Konkursų laimėtojams suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės ir mentorystės paslaugos.

2020 m. prasidėjo projekto „Grožio ambasada“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183), kurio vykdytojas yra VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“, veiklos. Projekto tikslas – suteikti šiuolaikines estetinės kosmetologijos teorines žinias ir praktinius įgūdžius, rengiant ir į darbo rinką padedant integruotis paklausių profesijų specialistams. Teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą, paslaugas estetinės kosmetologijos srityje. Vykdomi šiuolaikinius rinkos poreikius atliepiantys neformaliojo profesinio ugdymo mokymai bei praktiniai užsiėmimai – profesinės laboratorijos veiklos. Organizuotas inspiracinis renginys “Grožio ambasada”, kuriame dalyvavo 107 dalyviai, neformalaus profesinio ugdymo mokymuose ir praktiniuose užsiėmimuose dalyvavo 62 asmenys.  

Įgyvendinant Strategijos priemonę „Kompleksinės paramos teikimas SVV įmonėms, įdarbinančioms socialinės rizikos asmenis“, 2020 m. prasidėjo projektas „Pabandom iš naujo“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151), vykdytojas VšĮ „Gyveni ir mokaisi“. Juo siekiama motyvuoti socialinės rizikos asmenis įgyti profesinę kvalifikaciją ir įsilieti į darbo rinką suteikiant pradinę paramą. Teikiamos konsultacijos socialinės rizikos asmenis priimančioms įmonėms. 2020 m. įrengta praktikos vieta – erdvios, ventiliuojamos patalpos – 200 kv. m. ir įsigyta būtina darbui įranga. Projekto dalyviai realiomis sąlygomis, saugiai mokosi dirbti statybų sektoriuje, kelia savo kvalifikacinius gebėjimus ir įgyja visiškai naujų žinių, praversiančių būsimame darbe.

2021 m. startavo verslo srities projektas „Verslo švyturys“ (08.6.1-ESFA-T-927-01). Projekto vykdytojas – asociacija „Mano miestas Klaipėda“ organizuoja mokymus, kurie projekto dalyviams suteiks būtinų verslo pradžiai žinių ir pagerins praktinius įgūdžius. Bendradarbiaujant su DELFI televizija, transliuojamas 15-os laidų ciklas „Verslo švyturys“, kurių metu projekto dalyviai turės įveikti įvairias verslo pradžioje dažnai sutinkamas užduotis ir dalyvauja pokalbių diskusijose su patyrusiais sėkmingais verslininkais. Laidų ciklo pabaigoje 18 jauno verslo subjektų bus suteikta finansinė parama verslo pradžiai.

Dar vienas verslo srities projektas, kurio veiklos prasidėjo 2021 m.,  tai „Bendradarbiavimo tinklų tarp miesto ir kaimo kūrimas Klaipėdos regione“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0455), vykdytojas VšĮ „Bonumsolutio“ ir partneris – Klaipėdos rajono vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“. Projekto metu planuojama įgyvendinti įvairias bendradarbiavimą tarp miesto ir kaimo bei verslumą skatinančias veiklas. Veiklos orientuotos į tikslinės teritorijos gyventojų verslumo skatinimą bei bendradarbiavimą su Klaipėdos rajono ūkininkais, įvairios produkcijos  gamintojais bei žvejais. Klaipėdos rajone gausu verslių bendruomenių, kurios gali būti miesto tikslinės teritorijos įmonių verslo partneriu, svarbu sudaryti galimybes jiems užmegzti bendradarbiavimą.

Didžiausias finansine apimtimi yra jaunimui skirtas projektas „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013). Projekto tikslas – įtraukti socialinę atskirtį patiriančius jaunuolius į prasmingas atviros jaunimo erdvės ir mobilios bendruomenės veiklas. 2019 m. įkurta jauki ir šiuolaikiška atvira jaunimo erdvė Minijos g. 2A, 3 korpuse. Projekto veikloms vykdyti pritraukta 12 savanorių. 2020 m. įrengtas uždaras riedutininkų parkas – atvira jaunimo erdvė Klaipėdos senamiesčio prieigose –  Gluosnių skg. 2A.

Įgyvendinant projektą „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0248), vykdytojas VšĮ „Liberi“, organizuojamos ir vykdomos prevencinės veiklos, sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai, padedant socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą. Teikiamos paslaugos: kultūrinių, socialinių veiklų organizavimas, panaudojant edukacijas (audiovizualiniai, teatro, režisūros, muzikos kūrybiniai užsiėmimai), patyriminius mokymus (dirbtuvės, stovyklos, sporto veikla), meno ir judesio terapiją (dailė, žaidimai), kurių pagalba vaikai ir jaunuoliai gebės geriau save pažinti, ugdyti ir pristatyti. Taip pat psichologinės paramos ir konsultavimo, bendravimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo ir kt. paslaugos. 2020 m. įsigyta edukacinėms veikloms vykdyti įranga – interaktyvi lenta, TV ekranas, 2 nešiojami kompiuteriai su programine įranga, spausdintuvas, konvekcinė krosnis, viryklė. Suorganizuotos 22 išvažiuojamosios edukacinės, pažintinės išvykos po Klaipėdą bei aplinkinių rajonų miestus (Kretinga, Palanga, Ventės Ragas, Dreverna, Rusnė, Gargždai, Plateliai).

2020 m. buvo tęsiamos labai miesto bendruomenei reikalingos projekto „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra  krizę išgyvenantiems  onkologiniams ligoniams ir  artimiesiems“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003) veiklos. Šio projekto vykdytojas VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“, teikiantis psichologinės pagalbos paslaugas onkologinėmis ligomis susirgusiems žmonėms ir jų artimiesiems. Projekto metu jau unikalūs dalyviai pasinaudojo teikiamomis paslaugomis psichosocialiniuose, edukaciniuose, muzikos terapijos, biblioterapijos, kultūrinės rekreacijos, kūrybiniuose užsiėmimuose. Onkologinėmis ligomis sergantys žmonės ir jų artimieji liejo žvakes, išbandė keramikos dirbinių gamybą, siuvinėjimą, žygius dviračiais. Šios paslaugos suteikė su sunkia liga susidūrusiems galimybę atitrūkti nuo blogų minčių, atgauti dvasios pusiausvyrą, išsaugoti viltį.

Projekto  „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002)  vykdytoja yra  Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija. Projekto tikslas – mažinti neįgaliųjų bei dėl ligos krizę patiriančių asmenų ir jų šeimos narių socialinę atskirtį. Vykdant veiklas, parengti savanoriai, mokantys teikti pagalbą neįgaliems asmenims. Buvo įsigyta projektui vykdyti reikalinga įranga, nuomojamas automobilis, skirtas pavežėti neįgaliuosius.  Organizuojami savipagalbos grupių susitikimai. Teikiamos sociokultūrinės paslaugos (sveikatinimo, sporto užsiėmimų, spektaklių, kultūrinių renginių lankymas ir pan.)  bei informavimo ir tarpininkavimo paslaugos gaunant socialines ir kitas paslaugas įvairiose institucijoje.

Miesto senjorus džiugino galimybė dalyvauti projekte „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems tikslinėje teritorijoje“(Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001). Projekto vykdytoja VšĮ „Ori senatvė“. Per tris metus apmokyti 24 savanoriai, kurie pagelbės teikiant paslaugas senjorams. Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, specialiosios socialinės priežiūros ir kitos paslaugos. 2020 m. suorganizuoti 4 kaniterapijos užsiėmimai, 3 meno terapijos užsiėmimai, aplankyti 9 muziejai, iš jų 3 ne Klaipėdos mieste (išvykos į Telšius, Šiaulius ir Anykščius), suorganizuoti 4 savipagalbos grupių susitikimai.

VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“ vykdė projektą „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005), kurio tikslas – sumažinti socialinę atskirtį tikslinėje teritorijoje teikiant trumpalaikio atokvėpio paslaugas neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų artimiesiems. Projekto metu buvo paruošta 60 savanorių, ligonių priežiūrai ir paslaugų suteikimui įsigytos 22 lovos, teikiamos socialinės paslaugos.

2020 m. pradėtos projekto „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105), vykdytoja Klaipėdos samariečių bendrija, veiklos. Teikiama kompleksinė socialinė pagalba socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, vaikams siekiant sustiprinti jų gebėjimus ir užtikrinti kokybišką jų socialinį, sociokultūrinį gyvenimą, padėti jiems aktyviai įsijungti į visuomenės gyvenimą. 2020 m. atliktas kosmetinis patalpų remontas, jos buvo pritaikytos vykdomoms veikloms; įsigyta įranga, skirta projekto veikloms: virtuvės įrenginiai skirti maisto ruošimo užsiėmimams, keramikos krosnis, kompiuterinė įranga, spausdintuvas, foto aparatas lankytojų užimtumo veikloms vykdyti bei savanorių mokymams ir jų darbui, nupirkti baldai, kurie naudojami savanorių mokymams, darbui, bei projekto užimtumo veikloms. Parengta 10 savanorių, organizuoti užsiėmimai projekto dalyviams.

Įgyvendinant projektą „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0336), vykdytoja VšĮ „Liberi“,  2020 m. buvo parengta 10 savanorių, įsigyta visa projekte numatyta edukacinėms veikloms vykdyti įranga (krosnis keramikai, žiedimo staklės, nešiojamas kompiuteris su programine įranga, šaldytuvas, indaplovė, šaldiklis bei buitinė įranga). Projekto dalyviams suorganizuota 20 išvažiuojamųjų edukacinių išvykų, 20 maisto ruošos dirbtuvių, kurių tikslas skatinti vaikų tinkamus mitybos ir higienos įpročius, savarankiškumą, bendradarbiavimą, draugiškumą ir bendrumo jausmą.

Projekto „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150) vykdytoja VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras užtikrina Klaipėdos miesto tikslinės teritorijos gyventojams informavimą ir tarpininkavimą gaunant socialines ir kitas paslaugas.

Su pilna ataskaitos versija čia .