Kviečiame konsultuotis dėl projektinių pasiūlymų rengimo!!!

Klaipėdos m. IIT VVG kviečia pareiškėjus, planuojančius teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos  2.1.1. veiksmą „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas tikslinėje teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai per profesinį orientavimą, savanorystę ir sociokultūrines veiklas“ konsultuotis. Dėl konsultacijos kviečiame kreiptis į Klaipėdos m. IIT VVG projekto vyr. konsultantę Indrę Butenienę, tel. 8-686-34079, el. p. IITVVG@klaipeda.lt.