Organizuojami mokymai projektų vykdytojams

Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė 2018-08-28 13.00 val. 137 kab., Liepų g., Klaipėda, organizuoja mokymus projektų vykdytojams. Mokymuose dalyvauti kviečiami Klaipėdos miesto integruotų investicijos vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos projektų vykdytojai, kurie yra pasirašę sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) arba yra paskutinėje sutarties su ESFA derinimo stadijoje.