Pareiškėjų, teikiančių projektinius pasiūlymus pagal VPS 2.1.1. veiksmą, dėmesiui

Primename, kad projektiniai pasiūlymai, teikiami pagal Klaipėdos m. integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2.1.1. veiksmą „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas tikslinėje teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai per profesinį orientavimą, savanorystę ir sociokultūrines veiklas“, turi būti atnešti iki 2018 m.  rugpjūčio 14 d. 14.00 val. į VVG patalpas Vilties g. 6 arba atsiųsti registruotu laišku paštu/per kurjerį, tokiu atveju ant  voko turi būti pašto antspaudas, datuotas ne vėliau kaip 2018 m. rugpjūčio 14 d.  Prašome pareiškėjų, kurie planuoja atnešti projektinius pasiūlymus į VVG patalpas iš anksto paskambinti tel. 8-686-34079, kad įleistume (kadangi įėjimas yra koduotas).