Parengta Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo už 2018 m. ataskaita

     Klaipėdos miesto savivaldybės integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (toliau – Klaipėdos m. IIT VVG) parengė Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo už 2018 m. ataskaitą.

     2016 m. Klaipėdos m. IIT VVG parengė Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją (toliau – Strategiją), kuriai pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Klaipėdos regiono plėtros taryba. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Strategijai įgyvendinti skirtas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas, sudarantis 1.493.200,00 Eur, dar 513.600,00 Eur skyrė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Strategijos įgyvendinimo teritorija apima  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2015 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-204 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto 2014–2020 metų integruotų investicijų programos projektui“ pakeitimo“ patvirtintas Klaipėdos miesto tikslinę ir susietą teritorijas:

     Klaipėdos m. IIT VVG, siekdama įgyvendinti Strategiją, skelbia kvietimus vietos plėtros projektiniams pasiūlymams  pateikti, atrenka geriausius vietos plėtros projektinius pasiūlymus ir teikia juos tolimesniam vertinimui į Vidaus reikalų ministeriją. Vidaus reikalų ministro įsakymu yra tvirtinamas vietos plėtros projektų sąrašas, kuriame 2018 m. pabaigoje buvo patvirtinta 11 projektų, vykdomų pagal Strategiją:

  1. Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos projektas „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams
  2. VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“ projektas „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra krizę išgyvenantiems onkologiniams ligoniams ir artimiesiems“;
  3. VšĮ „Ori senatvė“ projektas „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems tikslinėje teritorijoje“;
  4. VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“ projektas „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“;
  5. VšĮ „Kurianti partnerystė“ projektas „Sukurk ir įgyvendink: Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“;
  6. Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ projektas „Sėkmingo verslo startas“;
  7. VšĮ „Kūrybos gelmės“ projektas „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“;
  8. Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“ projektas paramos fondas „Maisto bankas“ projektas „Savanorių pagalba Klaipėdos socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams“;
  9. UAB „Ledelis“ projektas „Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“;
  10. VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras” projektas „Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“.                                                                                                                                         

     2018 m., įgyvendinant Strategiją, buvo pasiekti šie svarbiausi rezultatai: pradėti vykdyti 6 projektai, į projektų veiklas įtraukti 238 asmenys, gyvenantys tikslinėje ir susietoje teritorijose, pradėtos teikti 4 naujos socialinės paslaugos.

     Kviečiame susipažinti su parengta ataskaita, kuri bus tvirtinama Klaipėdos m. IIT VVG visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks 2019 m. kovo 28 d.:

     Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2018 m. ataskaita