Patvirtintas COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimui skirtas vietos plėtros projektų rezervinis sąrašas

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 26 d. Klaipėdos m. integruotų investicijų vietos veiklos grupės (VVG) valdyba patvirtino rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą, skirtą COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimui. Sąraše – 12 vietos veiklos projektų. Šis sąrašas sudarytas ir patvirtintas po to, kai VVG gavo Vidaus reikalų ministerijos raštą, kuriame prašoma pateikti informaciją apie vietos plėtros strategijai įgyvendinti reikalingą papildomą finansavimą. VVG valdyba apsisprendė į sąrašą įtraukti visus vietos plėtros projektus, pateiktus pagal 2017-2019 m. paskelbtus kvietimus, kuriuos ekspertai įvertino daugiau nei 60 balų, tačiau jie dėl konkurencijos (buvo aukštesniais balais įvertintų projektų) nepateko į pagrindinį finansuojamų projektų sąrašą. 

Galimybę sudaryti rezervinius sąrašus  gavo tik tos miestų vietos veiklos grupės, kurios dirbo sparčiausiai ir iki  2020 m. kovo 31 d. į vietos plėtros projektų sąrašus įtraukė  projektinių pasiūlymų už ne mažiau nei 90 proc. Vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos (be strategijai administruoti skirtos paramos lėšų sumos).

Džiaugiamės, kad Klaipėdos m. integruotų investicijų vietos veiklos grupė (VVG) buvo yra geriausius rezultatus pasiekusių miestų vietos veiklos grupių ir Klaipėdos miestas gali pretenduoti į didesnę paramą bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektams. 

Su sąrašu galima susipažinti čia: Klaipėdos m. IIT VVG rezervinis vietos plėtros projektų sąrašas, skirtas COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimui