Sudarytos galimybės vykdyti 5 naujus projektus pagal Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją

Klaipėdos m. IIT VVG valdyba 2021 m. gegužės 3 d. nusprendė į finansuojamų projektų sąrašą įtraukti 5 projektus, kurie bus vykdomi 2021-2023 m., Vidaus reikalų ministerijai skyrus papildomą finansavimą projektams, skirtiems Covid-19 plitimo pasekmėms sušvelninti. 

Projektus vykdys: VšĮ „Kūrybos gelmės“ (2 projektai), VšĮ Socialinių mokslų kolegija, VšĮ Apeirono teatras bei VšĮ „Trečiasis amžius“. Su projektų tikslais, uždaviniais, veiklomis ir siektinais rodikliais galima susipažinti čia: Projektų sąrašas (sąraše 18, 19, 20, 21 ir 22 projektai).

Projektų pareiškėjai paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai privalo pateikti iki 2021 m. gegužės 31 d.