Kvietimai

14

2023 07

Informacija apie vykdomą ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą

Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė įgyvendina ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 11-001-T-0005 „Klaipėdos miesto 2023-2029...
Skaityti daugiau

2

2019 10

Informacija apie paskelbtą kvietimą Nr. 21

Klaipėdos m. IIT VVG 2019 m. spalio 2 d. paskelbė kvietimą teikti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos...
Skaityti daugiau

1

2019 08

Informacija apie paskelbtą kvietimą Nr. 20

2019 m. rugpjūčio 1  d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą Nr. 20 teikti bendruomenės inicijuotos plėtros projektinius pasiūlymus pagal...
Skaityti daugiau

11

2019 07

Informacija apie paskelbtą kvietimą Nr. 19

2019 m. liepos 11 d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą teikti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektines paraiškas pagal Klaipėdos...
Skaityti daugiau

11

2019 07

Informacija apie paskelbtą kvietimą Nr. 18

2019 m. liepos 11 d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą Nr. 18 teikti bendruomenės inicijuotos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos...
Skaityti daugiau

6

2019 06

Informacija apie paskelbtą kvietimą Nr. 17

2019 m. birželio 6  d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą Nr. 17 teikti bendruomenės inicijuotos plėtros projektinius pasiūlymus pagal...
Skaityti daugiau

30

2019 04

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: INFORMACIJOS SKLAIDOS IR TARPININKAVIMO GAUNANT SOCIALINES BEI KITAS PASLAUGAS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS ASMENIMS PASLAUGŲ PLĖTOJIMAS

2019 m. balandžio 30 d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą Nr. 16 teikti bendruomenės inicijuotos plėtros projektinius pasiūlymus pagal...
Skaityti daugiau

19

2019 04

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: KOMPLEKSINĖS PARAMOS TEIKIMAS SVV ĮMONĖMS, ĮDARBINANČIOMS SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENIS

2019 m. balandžio 19 d. Klaipėdos m. IIT VVG paskelbė kvietimą Nr. 15 teikti bendruomenės inicijuotos plėtros projektinius pasiūlymus pagal...
Skaityti daugiau

5

2018 10

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus: socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas

Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų...
Skaityti daugiau

3

2018 07

2018-07-03

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

5

2018 05

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS: „KOMPLEKSINĖS PARAMOS TEIKIMAS SVV ĮMONĖMS, ĮDARBINANČIOMS SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENIS“.

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia pakartotinį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto...
Skaityti daugiau

5

2018 05

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS: „NEFORMALIOJO PROFESINIO UGDYMO IR INTEGRAVIMO Į DARBO RINKĄ PASLAUGŲ TEIKIMAS NEAKTYVIEMS DARBO RINKOJE ASMENIMS, SIEKIANT PARENGTI PAKLAUSIŲ PROFESIJŲ SPECIALISTUS IR SUDARYTI PRIELAIDAS DARBO VIETŲ KŪRIMUI“

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia pakartotinį kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto...
Skaityti daugiau

9

2018 04

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS: SVV KŪRIMOSI TIKSLINĖJE TERITORIJOJE SKATINIMAS SUTEIKIANT MOKYMUS, KONSULTACIJAS IR PARAMĄ VERSLO PRADŽIAI

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

9

2018 04

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS: „BENDRADARBYSTĖS CENTRO PRADEDANTIEMS VERSLĄ – FIZINĖS ERDVĖS SU INKUBAVIMO PASLAUGOMIS ĮKŪRIMAS IR PALAIKYMAS“

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

14

2018 03

Kviečiame teikti paraiškas pagal 2.3.2. veiksmą „Socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas“.

D Ė M E S I O! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą Nr.8 teikti vietos...
Skaityti daugiau

29

2017 12

Kvietimas Nr. 7 teikti projektinius pasiūlymus : „Neformaliojo profesinio ugdymo ir integravimo į darbo rinką paslaugų teikimas neaktyviems darbo rinkoje asmenims, siekiant parengti paklausių profesijų specialistus ir sudaryti prielaidas darbo vietų kūrimui“.

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

27

2017 10

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus: „Prevencinių veiklų socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams organizavimas“.

Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų...
Skaityti daugiau

8

2017 09

Kvietimas teikti pasiūlymus: SVV kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

19

2017 07

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus: Savanoriškos pagalbos organizavimas, teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems jų namuose ir atokvėpio paslaugas asmenims, prižiūrintiems šeimos narius su negalia

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

20

2017 06

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus: „Bendradarbystės centro pradedantiems verslą – fizinės erdvės su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas“

DĖMESIO!!! Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų...
Skaityti daugiau

11

2017 05

Kvietimas Nr. 2 teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus: „Savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims“.

Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų...
Skaityti daugiau

3

2017 04

Kvietimas Nr.1. teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupė skelbia kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos miesto integruotų investicijų...
Skaityti daugiau