Informacija apie paskelbtą kvietimą Nr. 21

Klaipėdos m. IIT VVG 2019 m. spalio 2 d. paskelbė kvietimą teikti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2.3.2 veiksmą „Socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas“.

Kviečiame įstaigas ir įmones konsultuotis su Klaipėdos m. IIT VVG darbuotojais, dalyvauti mokymuose ir teikti projektinius pasiūlymus!

Kvietimo tekstas čia: Kvietimas

Kvietimui aktualūs dokumentai: