Informacija apie vykdomą ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą

Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė įgyvendina ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 11-001-T-0005 „Klaipėdos miesto 2023-2029 metų plėtros strategijos parengimas“.

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su Klaipėdos mieste veikiančiomis viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis parengti Klaipėdos miesto 2023-2029 metų plėtros strategiją.

Projektui įgyvendinti skirta 9847,15 Eur suma, iš jos 8370,04 Eur sudaro ES lėšos, o 1477,11 Eur – Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos.

Projekto tikslinė grupė: Klaipėdos miesto integruotų investicijų vietos veiklos grupės nariai, viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijos.

Projekto veiklų pradžia: 2023-03-31.

Projekto veiklų pabaiga: 2023-10-01.

Planuojama, kad projekto metu įvyks trys susitikimai su miesto bendruomene, kuriuose sudalyvaus 30 pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektų. Klaipėdos miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategija bus pateikta tvirtinti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime, svarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai bei Klaipėdos regiono plėtros tarybai.