Organizuojamas viešas Klaipėdos miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos pristatymas

Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (toliau – Klaipėdos m. IIT VVG), įgyvendindama ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 11-001-T-0005 „Klaipėdos miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos parengimas“,  rengia Klaipėdos miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją (toliau – Strategija).

 2023 m. liepos 28 d. 14.00 val. Klaipėdos miesto Rotušės patalpose, I-ojo aukšto salėje (Danės g. 17, Klaipėda) organizuojamas viešas rengiamos Strategijos pristatymas – diskusija su miesto bendruomene.

Klaipėdos m. IIT VVG kviečia viešame pristatyme dalyvauti vietos valdžios atstovus, nevyriausybinių ir verslo organizacijų atstovus bei kitus suinteresuotus asmenis.

Susisiekti su organizatoriais galima telefonu +37068634079.